Ein av dei leiande

Systemhus er ein av norges leiande husleverandørar gjennom over 40 år.

Me i Tharaso har lang erfaring og høg kompetanse, det merkar du når me utfører arbeidet.

Systemhus leverar hus med høg teknisk standard. Vår kvalitetsbeskrivelse gir deg ein innføring i vår omfattande standardleveranse som gjeld for alle våre bustadar.

For ein komplett innføring i heile vår standard husleveranse ber me deg kontakta oss, for ei presis gjennomgang av det me kan levera for deg.

Arkitekttjenester

Finn du ikkje drømmebustaden?

Me kan hjelpa deg tegna den heilt i frå botnen av.
Ved hjelp av våre dyktige arkitektar vil du kunne få oppfylt alle dine husdraumar.

Alle våre standardhus kan tegnast etter tomter og ønskjer.

Vårt team

I Tharaso har me sterkt sammhald, som automatisk skapar høg trivsel og god service!

Gruppebilde

Gruppebilde

Olav Farestveit

Olav Farestveit

Øystein Farestveit

Øystein Farestveit

Jermund Breili

Jermund Breili

Ole Andre Hjelmeseter

Ole Andre Hjelmeseter

Godkjent bedrift.

Med fokus på opplæring og vidareutdanning for å gi deg best mogleg fagleg kompetanse.


Me er og sterkt opptatt av HMS, fordi sikkerheit er viktig for alle partar.
Forebyggande arbeid mot sjukefråvær og arbeidsrelaterte skadar hjelper oss levera varene til avtalt tid utan at sikkerheita blir sidesett.

Olav's Bygg 51.jpg

Lokal satsing

Me satsar lokalt i indre og ytre Sogn, brukar lokale leverandørar og gir tilbake til lokalsamfunnet.
Det vonar me skapar ein gode vanar som gjer oss sterke i lengda.

 

På lag med Sogndal 

Me har blant anna utført oppdrag på fosshaugane campus og kjenner oss stolte av det dei har fått til her i bygda. 

Stao no pao!
 

sogndal-logo_9hvkhc5f7ywg1spz86dj60c0q.jpg