Lokal Bustadutvikling

Me er sterkt representerte den lokale bustadutviklinga som er og har vore i Sogndal dei 10 siste åra.
For oss er bustadutvikling svært viktig, me spelar på lag med lokalsamfunnet og gir deg sjangsen til å busetta deg på dei beste bustadareala i Sogn, nøkkelferdig.

Vår spesialitet er større prosjekt, om det er bustad eller næringsprosjekt.

På kringla har me tilført Sogndal X nye heimar.

 

Satsing i Høyanger

Satsinga vår går frå ytre til indre sogn, med fleire oppdrag i Høyanger, Leikanger, Førde og omegn.

Her ser vi blant anna utført arbeid for Høyanger Skule og Hjetland Barnehage.

Sentral brikke

Som ei brikke i det lokale næringslivet er det også naturleg at me i Tharaso er sentrale i utviklinga av næringsbygg, påbygg og utbetringar i Sogndal.

Amfi sogningen, Fosshaugane Campus, prosjekt, næringsliv, arbeidsplassar antall osv.

Kjørnes: Nylenda.

Kjørnes: Nylenda.

Bustadprosjekt

Her finn du litt forskjellige bustadprosjekt i nyare tid.
Det er både nybygg, renovering, og vedlikehald.

Bustadblokker i Årdal

Bustadblokker i Årdal